Header

Si të shkruajmë një Projekt - Ide?

Hartimi i një projekti kërkon një planifikim praprak dhe një përgatitje të mirë. Një projekt i mirë kërkon kohë për të koordinuar planet dhe kërkimet tuaja, për të organizuar, për të shkruajtur, për ta aplikuar dhe për ta zbatuar.

Gjatë hartimit të projektit duhet t'i kushtoni vëmendjen e duhur çdo detaji dhe specifike, duhet të jeni të saktë dhe argumentues për çdo pikë të projektit dhe të kërkoni një shumë të arsyeshme financimi. Përgatitja është thelbësore në hartimin e një projekti. Një kërkim paraprak apo një studim i detajuar i problemit që projekti ngre, do të lehtësonte punën tuaj në shkrimin e projektit.

Para se të shkruash pyet !

Përpara se të filloni të shkruani projektin tuaj, merrni pak kohë që të jeni të sigurt ç'farë do të propozoni. Nese jeni te paqarte per ndonje pjese te projektit tuaj, pyesni anetaret e tjere te skuadres me te cilet do te zbatoni projektin.

Projektit tënd i duhet një Titull i mirë !

Titulli i projektit duhet te jete pershkrues dhe te mbahet mend. Nje titull i shkurter qe ka pak lidhje me projektin tuaj, rrezikon te jete pak profesional, por edhe nje titull i gjate plot me zhrgone rrezikon te mos mbahet mend dhe te mos pershkruaje asgje nga projekti juaj.

Përmblidh projekt-idenë në një paragraf të shkurtër !

Permblidhni te gjithe informacionin qe keni marre, gjate punes me komunitetin tuaj, dhe shkruajeni me fjalet tuaja ne nje paragraf hyres te projektit. Kjo do ju ndihmoje jo vetem te keni nje koncept me te qarte ne mendjen tuaj, por i jep mundesi te tjereve te kuptojne me qrta idene tuaj.

Përmblidh problemin që adreson projekti juaj !

Duke qene se kjo permbledhje nuk duhet te jete me shume se nje faqe, ju duhet ta pershkruani projektin tuaj ne nje ose dy paragrafe. Perpiquni te permblidhni ne nje paragraf problemin qe projekti juaj adreson. Menjehere pas kesaj rendisni ç'fare do nderrmerni per lehtesimin e ketij problemi.Kjo kerkon te jeni seleksionues ne perzgjedhjen e pikave me te rendesishme te projektit tuaj.

Konkretizoje projektin nëpërmjet një liste punësh dhe aktivitetesh !

Pasi te keni bere nje permbledhje te shkurter te Projektit tuaj, ju nevojitet ta konkretizoni nepermjet nje liste te shkurter te aktiviteteve qe do te nderrmerni. Ne kete liste mund te shkruani cdo gje qe duhet bere per realizimin e projektit.

Ndaje projektin tënd në faza !

Pasi te keni bere nje liste te aktiviteteve dhe puneve qe do te beni per realizimin e projektit tuaj, ju duhet ta ndani kete pune ne disa faza, sipas llogjikes me te pershtatshme per zbatimin e projektit. Per shembull, faza e pare do te ishte hartimi i projektit final, gjate te ciles do te beni nje pune kerkimore, permbledhese dhe shume intervista me grupin qe i drejtohet projekti. Faza e dyte e projekti tuaj mund te jete zbatimi dhe e treta raportimi.

Qëllimet dhe objektivat e projekti tuaj !

Ne nje projekt qellimi eshte ai qe duam te arrijme, ndersa objektivat jane hapat e nevojshem per te arritur aty ku duam. Qellimi eshte me i pergjithshem dhe jo gjithmone i arritshem, ndersa objektivat jane me specifike, te arritshme dhe te matshme.

Plani juaj i punës !

Plani i punes, kerkon nje pershkrim te detajuar te aktiviteteve qe keni planifikuar per te arritur qellimet dhe objektivat e projektit tuaj. Plani i punes eshte mire te pasqyrohet ne nje tabele qe planifikon ne detaje edhe afatet kohore te çdo aktiviteti.

Shkruaj një listë të rezultateve që prisni në përfundim të projektit !

Per te hartuar rezultatet ju nevojitet te ktheheni serish tek pershkrimi i projektit, qellimet dhe objektivat. Shkruani rezultatet e pritshme nga cdo objektiv i projektit tuaj. Per shembull, nese projekti juaj ka si objektiv.

Shkruaj në mënyre korrekte dhe kujdes në ndarjen e pikave të projektit !

Gjate shkrimit ki kujdes gabimet gramatike dhe konceptimin e fjalive. Nje fjali e gjate sqaruese jo gjithmone eshte e kuptueshme nga lexuesit e projektit tuaj. Perpiquni te permblidhni sa me qarte kuptimin e paragrafeve dhe fjalive tuaja. Perdorni pika ndarese per cdo aktivitet apo kerkese te projektit.

Personi i kontaktit

Personi i kontaktit duhet te jete dikush qe eshte gjithmone i gatshem te komunikoje me donatoret dhe te kete njohuri te plota rreth projektit. Nese personi i kontaktit do te ishte i paarritshem nga donatori, kjo do te rrezikonte seriozisht projektin tuaj.

Menaxhimi i Projekteve

Menaxhimi i projekteve eshte nje displine qe kerkon organizim te vazhdueshem te burimeve, ne menyre te atille qe projekti te arrije qellimin e tij sipas kohes dhe kostove te planifikuar me pare. Menaxhimi i projekteve shpesh eshte shume i veshtire dhe kerkon aftesi teknike dhe eksperience ne kete fushe.

Shkarko model të një formulari - aplikimi

<< Faqja Përpara

 

Mbështetur nga: Banka Botërore

Login

RegjistrohuLajmet e fundit


Zyra e Bankës Botërore bën thirrje për projekte në kuadrin e Fondit për
Shoqërine Civile për 2008

Fondacioni Soros bën thirrje për projekte në kuadrin e Programit te Granteve te Vogla / afati deri me 28 shkurt 2008

- "Për ç'farë të studioj ?" -
Artikull nga Prof. Aleksandër Bojaxhi

- Organizimi i Komunitetit Nëpërmjet Kuvendit të Lagjes -

- Panairi i Ideve Rinore -

- Projekti Italo-Shqiptar NAP -
Apliko TaniKlipiWorld Bank Logo

EKO LEVIZJA

LEVIZJA MJAFT

FONDACIONI MJAFT

KESHILLI BRITANIK

PROGRAMI I ALTERNATIVAVE SOCIALE
STIMULUESE

QEVERIA STUDENTORE SHQIPTARE

KESHILLI RINOR SHQIPTAR

PARLAMENTI RINOR SHQIPTAR

ONE WORLD SOUTHEAST EUROPE

SEE EDC INFO

AERONAUTIKA SHQIPTARE

ALBANIAN NAUTICAL CLUB