Header Sitemap Forumi Kontakt

Shoqatat Rinore që Veprojnë në Shqipëri :

Lëvizja MJAFT

Fondacioni MJAFT

EKO - LEVIZJA  

PASS - Programi i Alternativave Social Stimuluese

QSSH - Qeveria Studentore Shqiptare

KRSH - Këshilli Rinor Shqiptar

Karta Rinore AL<26

Parlamenti Rinor Shqiptar

JAA - Junior Achievement Albania

Përtej Barrierave

KRIIK Albania Association

Shpresë për të Ardhmen

Intelektualët e Rinj "Shpresë"

Qendra Rinore Vlorë

Qendra Rinore "Epoka e Re" Fier

Këshilli Studentor Shqiptar

Integrimi Rinor Shqiptar

Oda Poetike

Shoqata “Juristët për Mbrojtjen e Mjedisit”

Klubi Mjedisor "Perla"

Klubi Studentor Ambientalist Shqiptar

Kampingu Rinor Jal

Masmedia dhe Mjedisi

Aeronautika Shqiptare

Klubi Sportiv Nënujsat

Komuniteti i Ri

Qëndra Rinore "Trokitja"

Grupi Rinor i të Drejtave të Njeriut

Lutje - Veprim / Lezhë

Tjetër Vizion

Shoqata Kombëtare e Debatit Studentor

Zhvillimi Social-Kulturor i Rinisë në Fshat

Idealistët e Rinj

Rinia Përballë Kohës

Qëndra Rinore Tiranë

Forumi i Rinisë Dibrane

Albanian Youthshakers

Keshilli Rinor Gjirokaster

Vizione të Reja

Rinia në Sipërmarrjen e Lire

Rini dhe Progres

Klubi Social Korçë

Instituti Shqiptar për Studime Ndërkombëtare

Instituti i Studimeve Publike dhe Ligjore 

Kërkime në Komunitet

Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar 

Qendra e Edukimit dhe Komunikimit 

Qendra e Studimeve Parlamentare 

Qendra për Kërkim dhe Zhvillim

Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve ne Shqipëri - CRCA 

Qendra per Eficencen e Energjise Shqiperi -BE

Qendra e Aleancës Gjinore Për Zhvillim

Qendra Kombëtare Shqiptare për Studime Sociale (QKSHSS) 

Qendra e Trajnimit Multidisiplinar për Problemin e Keqtrajtimit të Fëmijëve

Rrjeti Rinor Shqiptar për Integrimin në Europë 

Shoqata Refleksione 

 

<< Faqja Kryesore

 

Mbështetur nga: Banka Botërore

Login

RegjistrohuLajmet e fundit


Zyra e Bankës Botërore bën thirrje për projekte në kuadrin e Fondit për
Shoqërine Civile për 2008

Fondacioni Soros bën thirrje për projekte në kuadrin e Programit te Granteve te Vogla / afati deri me 28 shkurt 2008

- "Për ç'farë të studioj ?" -
Artikull nga Prof. Aleksandër Bojaxhi

- Organizimi i Komunitetit Nëpërmjet Kuvendit të Lagjes -

- Panairi i Ideve Rinore -

- Projekti Italo-Shqiptar NAP -
Apliko TaniKlipiWorld Bank Logo

EKO LEVIZJA

LEVIZJA MJAFT

FONDACIONI MJAFT

KESHILLI BRITANIK

PROGRAMI I ALTERNATIVAVE SOCIALE
STIMULUESE

QEVERIA STUDENTORE SHQIPTARE

KESHILLI RINOR SHQIPTAR

PARLAMENTI RINOR SHQIPTAR

ONE WORLD SOUTHEAST EUROPE

SEE EDC INFO

AERONAUTIKA SHQIPTARE

ALBANIAN NAUTICAL CLUB